Pomocne i ciekawe


Dekodowanie JSON jQuery

Ajax zwracający JSON można rozszyfrować np tak. JSON data

{
  "zmienna":'wartosc',
  "innazmiennna": 'innawartosc'
}


$.post('ajaxurl', function(data){
var out= jQuery.parseJSON( data );
alert( out.zmienna ); // zwraca: wartosc
});

Wyliczanie elementow tablicy [obiektu] jQuery


$.each([ 52, 97 ], function( index, value ) {
alert( index + ": " + value );
});

Lub

var obj = {
"flammable": "inflammable",
"duh": "no duh"
};
$.each( obj, function( key, value ) {
alert( key + ": " + value );
});

SMARTY składnia foreach w tpl


{foreach $myPeople as $value}
{$value@key}: {$value}
{/foreach}

reCAPACHA PRZYKŁAD PHP

Front:
<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script> <div class="g-recaptcha" data-sitekey="site Key></div>

PHP

if(isset($_POST['g-recaptcha-response'])){
$captcha=$_POST['g-recaptcha-response'];
}
if(!$captcha){
echo 'problem z reCAPACHA ';
exit;
}
$secretKey = "secret key";
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$response=file_get_contents("https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=".$secretKey."&response=".$captcha."&remoteip=".$ip);
$responseKeys = json_decode($response,true);
if(intval($responseKeys["success"]) !== 1) {
echo 'to jest SPAMer';
} else {
echo 'to jest czlowiek';
}
?>

Wyświetlanie html w html

Czyli jak na stronie html wyświetlić kod html


Zamieniamy każdy < na &lt; oraz > na &gt;

Sprawdzanie powierzchni dysku w LINUXie


df -H

Wyświetlanie zaplanowanych zadań CRON dla wszystkich użytkowników danej maszyny


for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo $user; crontab -u $user -l; done

Wyszukiwanie textu w wielu plikach LINUX


grep -rnw '/sciezka/do/katalogu/' -e "szukana fraza"