Operacje CRUD insert,update,delete [Prestashop]

  • Start
  • Blog
  • Operacje CRUD insert,update,delete [Prestashop]
20-12-2017

Podstawowe zapytania do bazy danych zgodnie z dokumentacja Prestashop 1.6

Pobranie instancji klasy połczenbia bazy danych

$db = Db::getInstance();

Pobranie rekordów 

$sql = 'SELECT * FROM '._DB_PREFIX_.'target_tableWHERE id_shop = 42’;
            if ($row = Db::getInstance()->getRow($sql))
                echo $row['id_shop'].' :: '.$row['name'];

lub

$results = Db::getInstance()->ExecuteS($sql);
     foreach ($results as $row)
                        echo $row['id_shop'].' :: '.$row['name'];

Dodanie rekordu do bazy INSERT

Db::getInstance()->insert('target_table', array(
    'id_target' => (int)$target,
    'name'      => pSQL($name),
));

Gdzie target_table nazwa bazy bez przedrostka

Modyfikacja rekordu UPDATE

Db::getInstance()->update('target_table', array('active'=>'1'), 'id != '.(int)$id );

kolejne pareametry metody update to tabele któr modyfikujemy, pola które modyfikujemy i warunek.

Kasowanie rekordu z bazy DELETE

Db::getInstance()->delete('target_table', 'id = '.$id, 1 );

kolejne pareametry metody delete tabela, warunek , ograniczenie [limit] rekordów do usunięcia.

 

 

Poprzedni wpis Nastepny wpis